نمونه سوال پیام نور عمومی

نمونه سوال پیام نور عمومی از جمله نمونه سوالاتی هست که همه دانشجویان مقطع کارشناسی با آن سرو کار دارند.

دروس دوره کارشناسی دانشگاهها به دروس عمومی، پایه، تخصصی، اختیاری تقسیم می شوند که در سرفصل دروس دانشجویان مشخص شده اند. دروس عمومی 22 واحد هست که توسط دانشجو باید انتخاب و گذرانده شود. با فعال شدن گزارش272 که همان کاردکس دانشجو هست دروس عمومی به چهار بخش تقسیم شده اند و دانشجو گمان می کند فقط 16 واحد اول دروس عمومی هستند و وقتی نمونه سوال پیام نور عمومی را تهیه می کنند برای همین دروس مانند فارسی و زبان خارجی را در بخش نمونه سوال دروس عمومی پیام نور با جواب  جستجو می کنند.

این تصور اشتباه است و دروس عمومی در گزارش 272 سیستم گلستان پیام نور به چند بخش تقسیم شده اند. این بخش ها شامل دروس عمومی، دروس اخلاق اسلامی، دروس انقلاب اسلامی و دروس آشنایی با منابع اسلامی می باشد که دروس هر کدام جداگانه توضیح داده خواهد شد.

دروس اخلاق اسلامی پیام نور

دروس اخلاق اسلامی پیام نور جزء طبقه بندی دروس عمومی می باشند و در گزارش تطبیق سیستم گلستان هم مشخص شده اند . در این گزارش در بخش جداکانه سه درس آمده است . درسهای فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتی) با کد 1211411(علوم انسانی) و 1211410(فنی و مهندسی) ، آیین زندگی(اخلاق کاربردی) با کد 1220433(علوم انسانی) و 1233027(فنی و مهندسی) و درس اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهيم ) با کد 1233033(علوم انسانی) و 1233029(فنی و مهندسی) جزء دروس اخلاق اسلامی پیام نور طبقه بندی شده اند. دانشجو از این سه درس فقط باید یک درس را بگذراند و نیاز به برداشتن دروس دیگر نیست.

دروس این بخش جزء دروس عمومی هستند و دسته بندی نمونه سوال پیام نور عمومی برای یافتن سوالات آن جستجو شود.

دروس انقلاب اسلامی پیام نور

همان که گفته شد دروس انقلاب اسلامی پیام نور از زیر مجموعه های دروس عمومی هستند. این دروس با هدف آشنایی دانشجویان با مفاهیم انقلاب اسلامی طراحی شده اند.

دانشجویان از دروس این مجموعه نیاز به گذراندن یک درس دارند و هیمن یک درس کفایت می کند. دروس انقلاب اسلامی پیام نور شامل انقلاب اسلامی ایران با کد 1220434(علوم انسانی) و 1220424(فنی و مهندسی)، اندیشه سیاسی امام خمینی با کد 1220479(علوم انسانی) و 1220478(فنی و مهندسی) و درس آشنايی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با کد 1223175(علوم انسانی) می باشد.

نمونه سوال  پیام نور عمومی در سایت یکی بوک شامل دروس این بخش نیز می شود و می توان دوس عمومی با جواب پیام نور را در آن یافت .

دروس آشنایی با منابع اسلامی پیام نور

در مجموعه دروس آشنایی با منابع اسلامی یپام نور دو درس قرار گرفته اند. این دروس با هدف آشنایی با قرآن و نهج البلاغه هستند.

در این مجموعه دو درس قرار گرفته است . درس تفسیر موضوعی قران با کد 1233032(علوم انسانی) و 1233028(فنی و مهندسی) و درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه با کد 1233038(علوم انسانی) و 1233039(فنی و مهندسی) این دروس هستند. گذراندن یک درس کفایت می کند و انتخاب درس دیگر خطا می دهد.

غیر از سه گروه بالا دروس عمومی دیگر شامل تربیت بدنی، ورزش، فارسی عمومی، زبان خارج(عمومی)، دانش خانواده و جمعیت و  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ، اندیشه اسلامی1 و 2 می باشد. این دروس حتماً باید گذرانده شوند.

دانشجویان برای موفقیت در امتحانات پایان ترم در کنار مطالعه منبع درسی با خواندن نمونه سوال پیام نور عمومی در آزمون موفق شوند.

سایت یکی بوک در کنار ارائه بهترین راهنمای دانشجویی نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور با جواب را ارائه نمایند. دانشجویان عزیز می توانید دانلود رایگان پی دی اف سوالات پیام نور را از بخش فروشگاه انجام دهید.

در حال نمایش 10 نتیجه