تقویم آموزشی

دانشگاه پیام نور برای پیشبرد مهمترین وظیفه خود یعنی آموزش برنامه مدون به نام تقویم آموزشی دارد. این برنامه در ابتدای هر سال تحصیلی تدوین و ابلاغ می گردد. شامل زمان تمامی فرایندهای آموزشی در یک سال تحصیلی می باشد و از جمله مهمترین موارد زمان انتخاب واحد، حذف و اضافه، معرفی به استاد و برنامه امتحانات می باشد.

برنامه مشخص نیمسال مهر ، بهمن و تابستان را جداگانه دارد و راهبرد دانشگاه در بخش آموزشی است. اگر دانشجویان طبق برنامه عمل نمایند در امور آموزشی خود مشکلی نخواهند داشت.

دانشجویان تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور را هر سال می توانند از سایت یکی بوک دانلود نمایند.

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.