لیست منابع و ارائه دروس

چرا در دانشگاه پیام نور لیست منابع و ارائه دروس مهم هست. مهمترین دلیل برای اهمیت لیست منابع در دانشگاه پیام نور این است که امتحانات دانشگاه به صورت متمرکز در سراسر کشور برگزار می شود. اساتید در دانشگاه طبق کتب معرفی شده توسط دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور موظف به تدریس هستند. امتحانات پایان ترم برای تمامی دانشجویان از همین منابع یکسان طرح می شود. یعنی سوالات امتحان اندیشه اسلامی 1 در دانشگاه پیام نور مرکز کرمان با دانشگاه پیام نور مرکز تبریز یکسان می باشد.

سوالات امتحانات پایان ترم بعضی از دروس از تمام کتاب نمی آیند و حذفیاتی دارند. که در این خصوص در بخش حذفیات دروس پیام نور توضیح داده شده است.

دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری) طبق یکه برنامه طراحی شده پیش می روند. به طور مثال دوره کارشناسی چهار و کارشناسی ارشد دو سال می باشد. در دانشگاه پیام نور هم این برنامه یا همان چارت درسی برای لیسانس 8ترمه می باشد. دانشجویان این چارت درسی یا همان برنامه ارائه دروس را که شمال پیش نیازو هم نیاز دروس هست را در ابتدای تحصیل از سایت دانشگاه دریافت نمایند. طبق این برنامه و بر اساس آن در ترمهای مختلف انتخاب واحد نمایند تا مشکل پیش نیاز و هم نیاز نداشته باشند.

 دانشجویان  لیست منابع و ارائه دروس دانشگاه پیام نور را از سایت دانشگاه پیام نور بخش معرفی رشته ها دریافت نمایند.

پشتیبانی سایت یکی بوک پاسخگوی پرسش های تمامی دانشجویان در خصوص منابع دروس و تغییرات آن می باشد

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.