استانها

کشور ایران 31 استان دارد که دانشگاه پیام نور در همه این استانها مراکز و واحدهای زیادی که دارد که زیر نظر ستادهای استانی اداره می شوند. استانها زیر نظر سازمان مرکزی می باشند. هر چند استان مجاور هم در دانشگاه پیام نور مناطق را تشکیل می دهند که دبیرخانه منطقه در ستاد استانی یکی از این اعضای منطقه مربوطه هست.

ستادهای استانی در مراکز استان ها هستند. معمولا رئیس استان و رئیس مرکز یکی هستند. در چارت تشکیلاتی آن مدیر مالی، مدیر اداری و پشتیبانی و مدیر فرهنگی و اجتماعی و ... پیش بینی شده است که هر کدام امور مربوط به حوزه خود را پیگیری می کنند.

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.