شهریه پیام نور

دانشگاه پیام نور از دانشگاههای شهریه پرداز دولتی هست. در بعضی دانشگاههای ایران نیاز به پرداخت شهریه ندارند و هزینه های آنها توسط دولت پرداخت می شود. نوع دوم دانشگاهها مانند دانشگاه پیام نور دانشگاههای شهریه پرداز نامیده می شوند، دانشجویان می بایست هزینه تحصیل را پرداخت نمایند. یعنی مانند دانشجویان شبانه می بایست شهریه پرداخت نمایند.

دانشگاه پیام نور پایین ترین میزان شهریه را در بین دانشگاههای دیگر دارد و این موجب رغبت متقاضیان جهت تحصیل در مراکز و واحدهای این دانشگاه شده است.

شهریه ثابت در ابتدای ترم پرداخت می شود و مابقی بعد از انتخاب واحد پرداخت می شود. این فرصت برا دانشجو فراهم هست تا قبل از شروع امتحانات پایان ترم شهریه متغیر را پرداخت نماید. افزایش شهریه دانشگاه پیام نور هر ساله بر اساس مصوبه هیات امنا تعیین می گردد.

هزینه خدمات و بیمه در ابتدای هر سال تحصیلی در شهریه دانشجو لحاظ می گردد و دانشجو با شهریه پرداخت  می نماید.

شهریه متغیر دانشگاه پیام نور

شهریه متغیر دانشگاه برای دروس نظری با عملی متفاوت می باشد. شهریه دروس عملی بیشتر از شهریه دروس نظری(تئوری) می باشد. دروس عملی آزمایشگاهی که در رشته هایی مانند شیمی، زیست هست شهریه بیشتری نسبت به دروس عملی دیگر مانند تربیت بدنی دارند.

شهریه دروس خودخوان (بدون استاد) از دروسی که از نعمت استاد بهره مند هستند کمتر می باشد.

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.