امتحانات پیام نور

امتحانات پیام نور به صورت سراسری و متمرکز برگزار می شود. سوالات توسط مرکز سنجش و آزمون به صورت اینترنتی به مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور ارسال می گردد. سوالات امتحانات پایان ترم طبق منابع معرفی شده در شروع ترم طرح می شود. برنامه امتحانات در زمان انتخاب واحد برای دانشجویان مشخص هست. البته دروس بدون منبع از این قاعده مستثناست. منبع دروسی که با عنوان بدون منبع در بخش منابع درسی رشته مشخص شده اند توسط استاد درس مشخص می شود. اگر استاد برای ارزشیابی درس بخواهد آزمون بگیرد، سوالات امتحانات این دروس را طرح می کند و تحویل ستاد امتحانات دانشگاه محل تحصیل دانشجو می دهد. امتحان آن طبق برنامه امتحانی دانشجو برگزار می شود. بازه زمانی امتحانات پایان ترم حدود 20 روز هست. اگر دانشجویان طبق چارت درسی(برنامه هشت ترمه) دروس همان ترم را انتخاب نمایند بین امتحانات حداقل 2 روز فاصله می باشد. شروع امتحانات نیمسال مهر معمولاً اول دی ماه و امتحانات نیمسال بهمن اول خرداد شروع می شود. امتحانات ترم تابستان دانشگاه پیام نور در شهریورماه برگزار می شود.

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.