نمونه سوال آزمون بیمه

نمونه سوال آزمون بیمه شامل سوالات بیمه می باشد که توسط پژوهشکده بیمه مرکزی برگزار می گردد. این آزمون برای شناسایی سطح معلومات افراد هست که در در چند سطح می باشد. آزمون آداب و فروش بیمه های زندگی از آن جمله می باشد. افرادی که می خواهند پروانه نمایندگی بیمه بگیرند باید گواهی اطلاعات بیمه ای یا همان آداب را کسب نمایند.

تعداد سوالات آزمون آداب از فروش بیمه های زندگی کمتر هست. در هر دو آزمون نمره قبولی 60درصد هست. نمونه سوال آزمون بیمه برای متقاضیان می تواند کمک خوبی باشد تا بتوانند موفق شوند.

سایت یکی بوک جدیدترین نمونه سوالات دوره های قبلی آزمون های بیمه  را به بازدیدکنندگان ارائه می نماید. به امید خدا با دانلود نمونه سوالات آزمون بیمه در آن بتوانید موفق شوید.

در حال نمایش 3 نتیجه